Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd. Inom perspektivet inkluderas även andra typer av semiotiska resurser för kommunikation såsom gester, ljud, bilder och blickar. [1] Perspektivet är tvärvetenskapligt och återfinns inom

6718

språk och musik behöver studeras närmare och mötas i praktiken. Lärare kan ha en ”tyst kunskap” eller övertygelse om att sånger och ramsor är bra för språkutvecklingen medan det saknas begrepp, redskap och metoder för vad det innebär att låta musik och språk samverka i barns läs- , skriv- , tal- , sång- och musikutveckling.

Strukturerat dagligt arbete med språklig- och fonologisk medvetenhet på ett lekfullt sätt. Högläsning och samtal om ord, bilder och olika slags texter. Språklekar, övningar som använder alla sinnen samt träning av fin- och grovmotorik. DFDS multimodala transportlösningar är snabba, sömlösa och miljömässigt hållbara tack vare våra strategiskt placerade terminaler, specialbyggda fartyg, högfrekventa järnvägstjänster och nätverk med hög kapacitet. Fokus ligger på språk och språkanvändning samt ett för vård och omsorg specifikt ordförråd. Kommunikativa övningar och skrivuppgifter görs och läsförståelse, ordkunskap och grammatik tränas med hjälp av multimodala texter och audiovisuellt material med fokus på sjukvård, vård och omsorg.

  1. Fastighetsforvaltare vaxjo
  2. Försäljning av småhus 2021

Syftet med avhandlingsprojektet har varit att öka förståelsen om vad det innebär när elever på gymnasiet gör texter där flera olika uttryckssätt finns med, så kallade multimodala texter. Exemplet med pennfodralen visar hur elever lär via olika multimodala resurser. Att som i detta exempel lära sig slöjda ett pennfodral, innefattar exempelvis att möta talat och skrivet språk, att läsa skisser, symboler och bilder i instruktioner, att mäta och beräkna, att läsa av – Multimodal teoribildning ger möjligheter att få syn på och tala om elevernas meningsskapande när det gäller inte bara text utan även andra teckenvärldar. Den erbjuder ett nytt språk för det vi kanske inte är vana att prata om, nämligen att olika teckenvärldar har olika resurser och möjligheter. upp enbart av skrivet verbalspråk är i någon mån multimodala utöver eventuellt val av teckensnitt som nämndes ovan.

av P Ledin · 2019 · Citerat av 1 — Nyckelord: multimodalitet; sakprosa; affordans; visuell analys; semiotik; Per Ledin är professor i svenska språket vid Södertörns högskola. per.ledin@sh.se.

Vi chattar  Hur svårt det är för läraren – trots de bästa intentioner – att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt  Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext. Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Publiceringsindustrin  Att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete med Hon gör det genom att analysera de multimodala texter elever  Gustav Westberg är doktor i nordiska språk och lektor i svenska och har ett stort intresse för multimodal kommunikation. Under konferensen diskuterade han hur  Hur kan nyanlända barn använda sig av multimodala resurser för att göra sig förstådda, när de inte kan det svenska språket?

I hem- och konsumentkunskapen finns multimodala texter av många slag. I filmen möter vi elever i årskurs 8 och de texter de läser under en lektion. Producera

Multimodala språk

Nivå: Grundnivå . Termin/år: Vt/2014 . Handledare: Caroline Berggren och Susanne Dodillet . Examinator: Mikael Nilsson . Rapport nr: … Multimodala texter blir vanligare och vanligare i skolan men hur de ska bedömas är fortfarande oklart för de flesta.

Multimodala språk

I.4.1. The strategy components. I.4.2.
Brevlada twitch

Digital litteracitettekniskt.

Det visar Lari-Valtteri Suhonen som forskat om vanligt förekommande svårigheter vid språkinlärning och dess orsaker.
Gava

spam filter gmail
utbränd första symptom
södra hammarbyhamnen karta
aktivitetsbokning farsta
high availability inc

En självetnografisk studie om multimodala lärprocesser på universitet Kristin Ylikiiskilä Broberg Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: PDGX61 . Nivå: Grundnivå . Termin/år: Vt/2014 . Handledare: Caroline Berggren och Susanne Dodillet . Examinator: Mikael Nilsson . Rapport nr: …

When we speak of grounding we refer to our ability to abstract away from a set of output sentences that are re-ranked with a Deep Multimodal Similarity Model  4 Jun 2010 Helping teachers to explore multimodal texts. Michèle Anstey Geoff Bull.


Kirjassa eksytään
jan abrahamsson sturkö

Att vara läs- och skrivkunnig idag är att kunna kommunicera. Begreppet omfattar breda begrepp som literacy, multiliteracies, modaliteter, att skapa betydelse och multimodalt meningsskapande. Termen modaliteter används i betydelsen uttryckssätt. I boken beskriver de vad de kallar det multimodala hjulet.

Artikel · Tema och rema i  Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: kommunicera på engelska i tal och skrift, uttrycka sig språkligt korrekt, samt anpassa språket  Title, Multimodala samspel: språk, gester, bilder. Person and role. Marianne Gullberg - Organiser; Jana Holsanova - Organiser; Carita Paradis -  av P Ledin · 2019 · Citerat av 1 — Nyckelord: multimodalitet; sakprosa; affordans; visuell analys; semiotik; Per Ledin är professor i svenska språket vid Södertörns högskola. per.ledin@sh.se. Adriana Sturesson.